>
026-34523346
جستجوی دوره بر اساس :

لیست دوره ها

زمان های کنسل شده دوره : GR2-b-Nil

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : GR2-b-Nil

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 18:00 19:15
سه شنبه 18:00 19:15

خروج

GR2-b-Nil

نام استاد : نیلا میرخانی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 18

تاریخ شروع دوره : 1398/11/29

تاریخ پایان دوره : 1399/02/13

ظرفیت باقیمانده : 18

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام
تعویض قالب

انتخاب رنگ